Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Aktuální informace

Zrušení společenských akcí

Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané, vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s šířením koronaviru na území České republiky jsou všechny kulturní, společenské i sportovní akce zrušeny až do odvolání. Děkujeme za pochopení. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

Foto z karnevalu a z fašanku

Email Tisk PDF

Ve fotogalerii byly přidány nové fotografie z Dětského karnevalu a z Fašankového průvodu.

eNeschopenka

Email Tisk PDF

Informace k eNeschopence pro pojištěnce je k nahlédnutí v příloze.

Příloha k článku:
Stáhnout soubor (Informační leták pro pojištěnce.pdf)Informační leták pro pojištěnce.pdf[2091 Kb]

Rozšíření kapacit MŠ Ořechov

Email Tisk PDF

Projekt řeší především problém nedostatečné kapacity MŠ v Ořechově. Stávající prostory mateřské školy v Ořechově jsou již jednoznačně nedostačující, a to zejména z pohledu požadavků na realizaci kvalitního a kapacitně dostačujícího předškolního vzdělávání. V návaznosti na rozšíření kapacit je také nutné vyřešit stávající neodpovídající hygienické standardy a nedostatečnou kapacitu školní kuchyně. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Cílem projektu je rozšíření kapacit míst v místní MŠ. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a možnost zapojení rodičů na trh práce. Během realizace projektu bude především vybudována nová třída mateřské školy.

Hlavní cíle předloženého projektu jsou následující:

- vytvoření dvou odpovídajících tříd MŠ (jedné nové),

- navýšení kapacity počtu dětí mateřské školy,

- zajištění odpovídajících prostor pro hygienu dětí ve vazbě na vyšší kapacitu MŠ,

- rozšíření kapacit kuchyně včetně vybavení,

- pořízení nábytku pro nové kapacity,

- úprava venkovního prostranství (zeleň, herní prvky),

- zajištění bezbariérovosti budovy MŠ.

Výsledným výstupem projektu bude rozšířený a zrekonstruovaný objekt mateřské školy v obci Ořechov, který bude mít bezbariérový charakter. Tento výstup se promítne do navýšení kapacity instituce na hodnotu 44 dětí.


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009892

Realizace projektu: od 19. 9. 2017 (smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace)

Fyzická realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo: 1. 12. 2019 – 31. 7. 2020

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Celkový rozpočet projektu: 25 726 605 Kč

Celkové způsobilé výdaje, na které je možné získat dotaci: 21 787 450 Kč

Celková dotace EU a národních zdrojů: 19 608 705 Kč


Projekt „Rozšíření kapacit MŠ Ořechov“ je spolufinancován Evropskou unií.

Foto z Hodů a ze Setkání důchodců

Email Tisk PDF

Ve fotogalerii byly přidány nové fotografie ze Slováckých hodů s právem (autorka: Kristýna Kepáková) a ze Setkání důchodců.

Strana 2 z 35

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka


 

HZS Zlínského kraje. Ochrana obyvatelstva


 

Mapa svahové nestability


 

Video záznam ze zasedání zastupitelstva

Bezbariérový chodník u obecního úřadu

Rozšíření kapacit MŠ Ořechov

Kalendář akcí

Svazek obcí Ořechov - Vážany

Nově na úřední desce

Vyvěšeno:
10.6.2021
Kategorie:
Oznámení

Vyvěšeno:
3.6.2021
Kategorie:
Oznámení

Firmy a podnikatelé v OŘECHOVĚ u Uherského Hradiště