Oznámení

Vloženo dne: Středa, 11 Červenec 2012 Autor: Mgr. Jaroslav Březina Aktuality
Tisk

Starostka obce Ořechov v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje Mgr. Ladislavu Noskovou do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště na období 6 let s účinností ode dne 1. 8. 2012.

Jarmila Jilgová, starostka obce