Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Ceník poplatků za aktuální rok 2020

Email Tisk PDF
 • stočné za osobu/rok 500,- Kč
 • poplatek za psa /rok 100,- Kč
 • poplatek za svoz odpadu (popelnice) za osobu/rok 500,- Kč
 • poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let 1.000,- Kč

Poplatek za odvoz komunálního odpadu mohou občané uhradit jednorázově na začátku roku, či ve dvou pololetních splátkách v předem stanovených termínech (leden a červenec). V tomto režimu mohou mít všichni občané k vývozu za uvedený poplatek přistaveny i popelnice o obsahu větším než 120 l a všechny domácnosti vždy v režimu čtrnáctidenního svozu.

 

Poplatky je možno uhradit i bankovním převodem na účet obecního úřadu vedený u Komerční banky č. účtu : 10225721/0100.

V případě úhrady poplatku za:

 • svoz komunálního odpadu (popelnice) uvést variabilní symbol 1340
 • stočné uvést variabilní symbol 2321
 • psa uvést variabilní symbol 1341.

Za každý variabilní symbol je nutno přidat číslo popisné domu poplatníka.

 

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka


 

HZS Zlínského kraje. Ochrana obyvatelstva


 

Mapa svahové nestability


 

Video záznam ze zasedání zastupitelstva

Bezbariérový chodník u obecního úřadu

Rozšíření kapacit MŠ Ořechov

Kalendář akcí

Svazek obcí Ořechov - Vážany

Nově na úřední desce

Vyvěšeno:
7.10.2020
Kategorie:
Oznámení

Vyvěšeno:
25.9.2020
Kategorie:
Oznámení

Firmy a podnikatelé v OŘECHOVĚ u Uherského Hradiště