Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Ceník poplatků za aktuální rok 2021

Email Tisk PDF
 • poplatek za psa /rok 100,- Kč
 • poplatek za svoz odpadu (popelnice) za osobu/rok 500,- Kč
 • poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let 1 000,- Kč

 

Pouze poplatky za svoz komunálního odpadu lze uhradit ve dvou pololetních splátkách, tj. na osobu 250 Kč.

Poplatky se mohou uhradit na účet obce 10225721/0100, který je vedený u Komerční banky.

Pokud to bude možné, prosíme o upřednostnění úhrady převodem na účet před platbou v hotovosti.

variabilní symbol pro poplatek za psa je 1341+číslo domu

variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad je 1340+číslo domu

variabilní symbol pro poplatek za nájem hrobového místa je 3632+číslo hrobu

 

Informace ke stočnému v roce 2021

Stočné pro rok 2021 již nebude vybírat Obec Ořechov, ale Svazek obcí Ořechov – Vážany, který uzavře se všemi občany nové smlouvy na odvádění splaškových vod.

Výše stočného pro rok 2021 je pro obě obce stanovena na 600 Kč za osobu/rok.

Podrobnější informace budou občanům sděleny v první polovině roku 2021.

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka


 

HZS Zlínského kraje. Ochrana obyvatelstva


 

Mapa svahové nestability


 

Video záznam ze zasedání zastupitelstva

Bezbariérový chodník u obecního úřadu

Rozšíření kapacit MŠ Ořechov

Kalendář akcí

Svazek obcí Ořechov - Vážany

Nově na úřední desce

Vyvěšeno:
10.6.2021
Kategorie:
Oznámení

Vyvěšeno:
3.6.2021
Kategorie:
Oznámení

Firmy a podnikatelé v OŘECHOVĚ u Uherského Hradiště