Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Ceník poplatků za aktuální rok 2017

Email Tisk PDF
 • stočné za osobu/rok 200,- Kč
 • poplatek za psa /rok 100,- Kč
 • poplatek za svoz odpadu (popelnice) za osobu/rok 450,- Kč
 • poplatek za nájem hrobového místa na dobu 10 let 1.000,- Kč

Poplatek za odvoz komunálního odpadu mohou občané uhradit jednorázově na začátku roku, či ve dvou pololetních splátkách v předem stanovených termínech (leden a červenec). V tomto režimu mohou mít všichni občané k vývozu za uvedený poplatek přistaveny i popelnice o obsahu větším než 120 l a všechny domácnosti vždy v režimu čtrnáctidenního svozu.

 

Poplatky je možno uhradit i bankovním převodem na účet obecního úřadu vedený u Komerční banky č. účtu : 10225721/0100.

V případě úhrady poplatku za:

 • svoz komunálního odpadu (popelnice) uvést variabilní symbol 1340
 • stočné uvést variabilní symbol 2321
 • psa uvést variabilní symbol 1341.

Za každý variabilní symbol je nutno přidat číslo popisné domu poplatníka.

Pravidelný čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu zajišťuje svozová firma O.T.R. Uherské Hradiště každé pondělí v sudém týdnu. Sběr plastových obalů, PET lahví a tetrapack obalů bude i nadále probíhat vždy 3. úterý v měsíci. Pytle speciálně určené k tomuto svozu si mohou občané zakoupit na obecním úřadě za cenu 10,- Kč/ks.

Termíny pytlového svozu plastových obalů ve I. pol. 2017:

17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 20.6.

Termíny pytlového svozu plastových obalů ve II. pol. 2017:

18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 21.11., 19.12.

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka