Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Email Tisk PDF

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Ořechov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce, umístěné na budově obecního úřadu
 • na elektronické úřední desce, která je na oficiálních stránkách obce: www.orechov-uh.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Ořechově v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 572 593 720


Písemně

 • na adrese: Obecní úřad, Ořechov 105, 687 37 Ořechov
 • faxem na fax. č.: 572 593 720


Elektronickou poštou

 • e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)


Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění


Výroční zpráva
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů


Obec Ořechov vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2015:
Za sledované období leden až prosinec 2015 byly na obec Ořechov podány 2 žádná žádosti o poskytnutí informace.

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka