Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Povinně zveřejňované informace dle Zákona 106/1999 Sb.

Email Tisk PDF

1. Oficiální název: Obec Ořechov

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Katastrální území: 594 ha
 • Počet obyvatel k 18.2.2011: 731
 • Zeměpisná šířka a délka: 49°1’51"N, 17°18’1"E
 • Nadmořská výška: 258 m.n.m.
 • Pošta: Ne (687 37 Polešovice)
 • Zdravotnické zařízení: Ne
 • Lékárna: Ne
 • Policie: Ne
 • Škola: Ano, ZŠ (I. stupeň) a MŠ
 • Vodovod: Ano
 • Plynofikace: Ano
 • Kanalizace: Ano

2. Důvod a způsob založení

Obec Ořechov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Ořechov.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

4. Kontaktní spojení, adresa úřadu

Obec Ořechov
Ořechov 105
687 37 Polešovice
telefon: 572 593 720
fax: 572 593 720
oficiální e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
elektronická podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
datová schránka: euvbqn6
Oficiání internetové stránky obce Ořechov: www.orechov-uh.cz

5. Bankovní spojení

10225721/0100 KB Uherské Hradiště

6. IČO

00542300

7. DIČ

Ne

8. Rozpočet

rozpočet obce na rok 2016 - příjmy/výdaje

rozpočet obce na rok 2015 - příjmy/výdaje

rozpočet obce na rok 2014 - příjmy/výdaje

Rozpočet obce na rok 2013 - výdaje

Rozpočet obce na rok 2013 - příjmy

Rozpočet obce na rok 2012 - výdaje

Rozpočet obce na rok 2012 - příjmy

9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Ořechově
Název a adresa:
Obecní úřad Ořechov
Ořechov 105
687 37 Polešovice
Telefon: 572 593 720
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace se zveřejňují:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • na informační tabuli (v budově OÚ)

10. Příjem žádostí a další podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).j
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace

Žádost o přidělení č.p.

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Žádost o povolení kácení stromu

Formuláře Stavebního úřadu Polešovice

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situacích

Návody na řešení životních situací jsou popsány na stránkách:
Ministerstvo vnitra ČR
Portál veřejné správy ČR

14. Nejdůležitější předpisy

Jednotlivé zákony ČR je možno najít na Portálu veřejné správy nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Obecně závazné vyhlášky

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

16. Výroční zpráva minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informaci

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2014

Výroční zpráva o poskytování informací 2013

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací 2010

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně vázány na rozpočet povinného subjektu

Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka


 

HZS Zlínského kraje. Ochrana obyvatelstva


 

Mapa svahové nestability


 

Video záznam ze zasedání zastupitelstva

Bezbariérový chodník u obecního úřadu

Rozšíření kapacit MŠ Ořechov

Kalendář akcí

Svazek obcí Ořechov - Vážany

Nově na úřední desce

Vyvěšeno:
11.5.2020
Kategorie:
Oznámení

Vyvěšeno:
11.5.2020
Kategorie:
Oznámení

Firmy a podnikatelé v OŘECHOVĚ u Uherského Hradiště