Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Povinně zveřejňované informace dle Zákona 106/1999 Sb.

Email Tisk PDF

1. Oficiální název: Obec Ořechov

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Katastrální území: 594 ha
 • Počet obyvatel k 18.2.2011: 731
 • Zeměpisná šířka a délka: 49°1’51"N, 17°18’1"E
 • Nadmořská výška: 258 m.n.m.
 • Pošta: Ne (687 37 Polešovice)
 • Zdravotnické zařízení: Ne
 • Lékárna: Ne
 • Policie: Ne
 • Škola: Ano, ZŠ (I. stupeň) a MŠ
 • Vodovod: Ano
 • Plynofikace: Ano
 • Kanalizace: Ano

2. Důvod a způsob založení

Obec Ořechov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Ořechov.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

4. Kontaktní spojení, adresa úřadu

Obec Ořechov
Ořechov 105
687 37 Polešovice
telefon: 572 593 720
fax: 572 593 720
oficiální e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
elektronická podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
datová schránka: euvbqn6
Oficiání internetové stránky obce Ořechov: www.orechov-uh.cz

5. Bankovní spojení

10225721/0100 KB Uherské Hradiště

6. IČO

00542300

7. DIČ

Ne

8. Rozpočet

rozpočet obce na rok 2016 - příjmy/výdaje

rozpočet obce na rok 2015 - příjmy/výdaje

rozpočet obce na rok 2014 - příjmy/výdaje

Rozpočet obce na rok 2013 - výdaje

Rozpočet obce na rok 2013 - příjmy

Rozpočet obce na rok 2012 - výdaje

Rozpočet obce na rok 2012 - příjmy

9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Ořechově
Název a adresa:
Obecní úřad Ořechov
Ořechov 105
687 37 Polešovice
Telefon: 572 593 720
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace se zveřejňují:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • na informační tabuli (v budově OÚ)

10. Příjem žádostí a další podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).j
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace

Žádost o přidělení č.p.

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Žádost o povolení kácení stromu

Formuláře Stavebního úřadu Polešovice

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situacích

Návody na řešení životních situací jsou popsány na stránkách:
Ministerstvo vnitra ČR
Portál veřejné správy ČR

14. Nejdůležitější předpisy

Jednotlivé zákony ČR je možno najít na Portálu veřejné správy nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Obecně závazné vyhlášky

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

16. Výroční zpráva minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informaci

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2014

Výroční zpráva o poskytování informací 2013

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací 2010

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně vázány na rozpočet povinného subjektu

Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka