Obec Ořechov u Uherského Hradiště

O naši obci | Kronika | Historie | Obecní symboly | Virtuální prohlídka | Ořechov na mapě
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov
 • Obec Ořechov

Kontakt

Obec Ořechov

Ořechov 105

687 37 pošta Polešovice

okres: Uherské Hradiště

kraj: Zlínský


Tel./Fax: 572 593 720

Email: orechov@uh.cz


Úřední deska a Dokumenty ke stažení (stav ke dni 19.02.2018)

Fyzická úřední deska obce OřechovÚřední deska obce Ořechov má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu, na boční straně vedle vchodu (ukázka na obrázku). Dokumenty jsou na úřední desce umístěny po dobu 30 dnů, v některých případech může být tato doba delší.


Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
18.4.2016 nikdy Doručování občanům s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Zobrazit dokument [12 kB]
Vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.2.2018 5.3.2018 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Zobrazit dokument [65 kB]
19.1.2018 21.2.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání Zprávy č. 1 o uplatňování územního plánu Ořechov Zobrazit dokument [103 kB]
14.9.2017 31.3.2018 Návrh opatření obecné povahy Zobrazit dokument [248 kB]
Oznámení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.2.2018 26.3.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zobrazit dokument [75 kB]
12.2.2018 28.2.2018 Výzva k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - "Komunikace v ulici před RD č. p. 1 - Ořechov" Zobrazit dokument [2 MB]
8.2.2018 26.2.2018 Záměr obce na nájem částí nemovitostí Zobrazit dokument [60 kB]
15.1.2018 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Ořechov Zobrazit dokument [12 kB]
8.12.2017 nikdy SVK Uherské Hradiště - cenové oznámení Zobrazit dokument [683 kB]
5.12.2017 nikdy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Ořechov č. 2/18 Zobrazit dokument [485 kB]
23.11.2017 nikdy Volba prezidenta ČR - počet volebních okrsků Zobrazit dokument [56 kB]
23.10.2017 nikdy Veřejně prospěšné práce Zobrazit dokument [360 kB]
25.9.2017 nikdy Výzva vlastníkům nemovitostí Zobrazit dokument [187 kB]
28.4.2017 nikdy Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Zobrazit dokument [3 MB]
25.4.2017 nikdy Závěrečný účet obce Ořechov - druhá část

Závěrečný účet obce za r. 2016 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláří obecního úřadu.

Zobrazit dokument [4 MB]
25.4.2017 nikdy Závěrečný účet obce Ořechov za r. 2016 - první část

Závěrečný účet obce za r. 2016 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Zobrazit dokument [14 MB]
17.3.2017 nikdy Informace ke kotlikovým dotacím Zobrazit dokument [55 kB]
6.3.2017 nikdy Výzva vlastníkům nemovitostí Zobrazit dokument [52 kB]
20.2.2017 nikdy Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Zobrazit dokument [463 kB]
13.12.2016 nikdy Cenové oznámení Zobrazit dokument [44 kB]
7.12.2016 nikdy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Ořechov č. 2/17 Zobrazit dokument [215 kB]
14.11.2016 nikdy Informace o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje Zobrazit dokument [41 kB]
15.7.2016 nikdy Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Zobrazit dokument [113 kB]
15.6.2016 nikdy Vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací v r. 2015 Zobrazit dokument [265 kB]
21.4.2016 nikdy Závěrený účet obce za r. 2015 - 2. část Zobrazit dokument [2 MB]
21.4.2016 nikdy Závěrený účet obce za r. 2015 Zobrazit dokument [4 MB]
1.2.2016 nikdy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ořechov č. 2/16 Zobrazit dokument [493 kB]
6.3.2015 nikdy Příloha účetní závěrky za r. 2014 Zobrazit dokument [1 MB]
6.3.2015 nikdy Rozvaha - bilance ZŠ Ořechov za r. 2014 Zobrazit dokument [484 kB]
6.3.2015 nikdy Zpráva o inventarizaci obce za r. 2014 Zobrazit dokument [432 kB]
6.3.2015 nikdy Výkaz zisku a ztráty za r. 2014 Zobrazit dokument [1 MB]
6.3.2015 nikdy Rozvaha - bilance za r. 2014 Zobrazit dokument [1 MB]
6.3.2015 nikdy Výkaz FIN za r. 2014 Zobrazit dokument [107 kB]
6.3.2015 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 Zobrazit dokument [2 MB]
6.3.2015 nikdy Závěrečný účet obce za r. 2014 Zobrazit dokument [802 kB]
12.1.2015 nikdy Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na r. 2015 Zobrazit dokument [149 kB]
17.3.2014 nikdy Závěrečný účet obce za r. 2013 Zobrazit dokument [8 MB]
2.4.2013 nikdy Zpráva o výsledku inventarizace za r. 2012 Zobrazit dokument [415 kB]
2.4.2013 nikdy Příloha k účetní závěrce za r. 2012 Zobrazit dokument [1 MB]
2.4.2013 nikdy Výkaz zisku a ztrát za r. 2012 Zobrazit dokument [1 MB]
2.4.2013 nikdy Rozvaha - bilance za r. 2012 Zobrazit dokument [1 MB]
2.4.2013 nikdy Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 Zobrazit dokument [2 MB]
2.4.2013 nikdy Závěrečný účet obce Ořechov za r. 2012 Zobrazit dokument [574 kB]
12.4.2012 nikdy rozvaha - bilance na r. 2011 Zobrazit dokument [92 kB]
12.4.2012 nikdy Zpráva o výsledku inventarizace za r. 2011 Zobrazit dokument [416 kB]
12.4.2012 nikdy Výkaz FIN za r. 2011 Zobrazit dokument [130 kB]
12.4.2012 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 Zobrazit dokument [411 kB]
12.4.2012 nikdy Závěrečný účet obce za r. 2011 Zobrazit dokument [9 MB]
18.8.2011 nikdy Záznam o účinnosti - Územní plán Ořechov Zobrazit dokument [89 kB]
OZV (Obecně závazné vyhlášky)
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
25.4.2017 nikdy Obecně závazná vyhláška 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zobrazit dokument [226 kB]
25.4.2017 nikdy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zobrazit dokument [1 MB]
24.4.2017 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 2/17 o nočním klidu Zobrazit dokument [220 kB]
15.12.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ořechov Zobrazit dokument [297 kB]
15.12.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zobrazit dokument [442 kB]
29.4.2013 nikdy Tržní řád obce Ořechov Zobrazit dokument [289 kB]
15.5.2012 nikdy Požární řád obce Ořechov Zobrazit dokument [291 kB]
6.5.2011 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zobrazit dokument [46 kB]
6.5.2011 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zobrazit dokument [558 kB]
Rozpočty obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.1.2018 nikdy Rozpočtová opatření 1/2018

Rozpočtová opatření 1/2018 jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Zobrazit dokument [96 kB]
21.12.2017 nikdy Rozpočtová opatření 10/2017

Rozpočtová opatření 10/2017 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu

Zobrazit dokument [130 kB]
27.11.2017 nikdy Rozpočtová opatření 9/2017

Rozpočtová opatření 9/2017 jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláří obecního úřadu.

Zobrazit dokument [124 kB]
27.11.2017 nikdy Rozpočet obce Ořechov na r. 2018

Rozpočet na r. 2018 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláří obecního úřadu.

Zobrazit dokument [472 kB]
27.11.2017 nikdy Střednědobý výhled příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Ořechov

Střednědobý výhled je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláří obecního úřadu.

Zobrazit dokument [76 kB]
27.11.2017 nikdy Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Ořechov na r. 2018

Rozpočet je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláří obecního úřadu.

Zobrazit dokument [78 kB]
10.10.2017 nikdy Rozpočtová opatření 8/2017

Rozpočtová opatření 8/2017 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

Zobrazit dokument [116 kB]
18.9.2017 nikdy Rozpočtová opatření 7/2017

Rozpočtová opatření 7/2017 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

Zobrazit dokument [98 kB]
31.8.2017 nikdy Rozpočtová opatření č. 6/2017

Rozpočtová opatření 6/2017 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

Zobrazit dokument [104 kB]
31.5.2017 nikdy Rozpočtová opatření č. 5/2017

Rozpočtová opatření 5/2017 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu

Zobrazit dokument [290 kB]
25.4.2017 nikdy Rozpočtová opatření č. 4/2017

Rozpočtová opatření 4/2017 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

Zobrazit dokument [287 kB]
29.3.2017 nikdy Rozpočtová opatření 3/2017

Rozpočtová opatření 3/2017 jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

Zobrazit dokument [100 kB]
21.2.2017 nikdy Záznam o změně čísla položky rozpočtové sklady ve schváleném rozpočtu na r. 2017. Zobrazit dokument [265 kB]
21.2.2017 nikdy Rozpočtová opatření 2/2017

K nahlédnutí v listinné podobě v kanceláří Obecního úřadu Ořechov.

Zobrazit dokument [292 kB]
21.2.2017 nikdy Rozpočtová opatření 1/2017.

K nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu Ořechov.

Zobrazit dokument [285 kB]
21.2.2017 nikdy Střednědobý výhled rozpočtu obce Ořechov pro r. 2020 a r. 2021.

K nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu Ořechov.

Zobrazit dokument [75 kB]
29.11.2016 nikdy Rozpočet soc. fondu na r. 2017.

K nahlédnutí v listinné podobě je v kanceláři Obecního úřadu Ořechov.

Zobrazit dokument [200 kB]
29.11.2016 nikdy Rozpočet na r. 2017.

K nahlédnutí v listinné podobě je v kanceláři Obecního úřadu Ořechov.

Zobrazit dokument [742 kB]
19.11.2015 nikdy Rozpočet soc. fondu na r. 2016 Zobrazit dokument [59 kB]
19.11.2015 nikdy Rozpočet obce na r. 2016 Zobrazit dokument [248 kB]
2.12.2014 nikdy Rozpočtový výhled obce Ořechov pro léta 2017 - 2019 Zobrazit dokument [232 kB]
27.11.2014 nikdy Rozpočet na r. 2015 Zobrazit dokument [260 kB]
27.11.2013 nikdy Návrh rozpočtu na r. 2014 - mikroregion Staroměstsko Zobrazit dokument [12 kB]
20.11.2013 nikdy Rozpočet obce na r. 2014 Zobrazit dokument [278 kB]
22.11.2012 nikdy Rozpočet obce na rok 2013 - výdaje Zobrazit dokument [157 kB]
22.11.2012 nikdy Rozpočet obce na rok 2013 - příjmy Zobrazit dokument [111 kB]
14.12.2011 nikdy Rozpočet obce na rok 2012 - výdaje Zobrazit dokument [37 kB]
12.12.2011 nikdy Rozpočet obce na rok 2012 - příjmy Zobrazit dokument [103 kB]
6.4.2011 nikdy Rozpočet obce na rok 2011 - výdaje Zobrazit dokument [21 kB]
6.4.2011 nikdy Rozpočet obce na rok 2011 - příjmy Zobrazit dokument [20 kB]
Zápisy a usnesení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.11.2017 nikdy Usnesení 5/17 Zobrazit dokument [602 kB]
20.9.2017 nikdy Usnesení 4/17 Zobrazit dokument [600 kB]
22.6.2017 nikdy Usnesení 3/17 Zobrazit dokument [593 kB]
26.4.2017 nikdy Usnesení 2/17 Zobrazit dokument [595 kB]
23.2.2017 nikdy Usnesení 1/17 Zobrazit dokument [598 kB]
30.11.2016 nikdy Usnesení 5/16 Zobrazit dokument [594 kB]
12.9.2016 nikdy Usnesení 4/16 Zobrazit dokument [596 kB]
27.6.2016 nikdy Usnesení 3/16 Zobrazit dokument [593 kB]
25.4.2016 nikdy Usnesení 2/16 Zobrazit dokument [591 kB]
12.2.2016 nikdy Usnesení 1/16 Zobrazit dokument [259 kB]
18.12.2015 nikdy Usnesení 6/15 Zobrazit dokument [76 kB]
6.10.2015 nikdy Usnesení 5/15 Zobrazit dokument [59 kB]
11.9.2015 nikdy Usnesení 4/15 Zobrazit dokument [71 kB]
24.6.2015 nikdy Usnesení 3/15 Zobrazit dokument [62 kB]
23.4.2015 nikdy Usnesení 2/15 Zobrazit dokument [70 kB]
6.3.2015 nikdy Usnesení 1/15 Zobrazit dokument [36 kB]
19.12.2014 nikdy Usnesení 6/14 Zobrazit dokument [74 kB]
12.11.2014 nikdy Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zobrazit dokument [133 kB]
14.10.2014 nikdy Usnesení 5/14 Zobrazit dokument [34 kB]
30.6.2014 nikdy Usnesení 4/14 Zobrazit dokument [34 kB]
28.5.2014 nikdy Usnesení 3/14 Zobrazit dokument [29 kB]
29.4.2014 nikdy Usnesení 2/14 Zobrazit dokument [32 kB]
4.3.2014 nikdy Usnesení 1/14 Zobrazit dokument [30 kB]
12.12.2013 nikdy Usnesení 6/13 Zobrazit dokument [35 kB]
11.10.2013 nikdy Usnesení 5/13 Zobrazit dokument [34 kB]
5.8.2013 nikdy Usnesení 4/13 Zobrazit dokument [178 kB]
25.6.2013 nikdy Usnesení 3/13 Zobrazit dokument [34 kB]
7.5.2013 nikdy Usnesení 2/13 Zobrazit dokument [31 kB]
21.3.2013 nikdy Usnesení 1/13 Zobrazit dokument [31 kB]
18.12.2012 nikdy Usnesení 5/12 Zobrazit dokument [35 kB]
17.9.2012 nikdy Usnesení 4/12 Zobrazit dokument [31 kB]
9.7.2012 nikdy Usnesení 3/12 Zobrazit dokument [31 kB]
21.5.2012 nikdy Usnesení 2/12 Zobrazit dokument [36 kB]
20.3.2012 nikdy Usnesení 1/12 Zobrazit dokument [35 kB]
29.12.2011 nikdy Usnesení 8/11 Zobrazit dokument [32 kB]
10.10.2011 nikdy Usnesení 7/11 Zobrazit dokument [32 kB]
10.10.2011 nikdy Usnesení 6/11 Zobrazit dokument [63 kB]
27.6.2011 nikdy Usnesení 5/11 Zobrazit dokument [35 kB]
1.6.2011 nikdy Usnesení 4/11 Zobrazit dokument [35 kB]
20.4.2011 nikdy Usnesení 3/11 Zobrazit dokument [35 kB]
23.2.2011 nikdy Usnesení 2/11 Zobrazit dokument [96 kB]
13.1.2011 nikdy Usnesení 1/11 Zobrazit dokument [86 kB]
9.12.2010 nikdy Usnesení 5/10 Zobrazit dokument [37 kB]
12.11.2010 nikdy Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ořechov konaného dne 12.11.2010 Zobrazit dokument [26 kB]
7.10.2010 nikdy Usnesení 4/10 Zobrazit dokument [30 kB]
8.9.2010 nikdy Usnesení 3/10 Zobrazit dokument [33 kB]
10.6.2010 nikdy Usnesení 2/10 Zobrazit dokument [31 kB]
11.3.2010 nikdy Usnesení 1/10 Zobrazit dokument [32 kB]

Rychlá navigace

Lékarna
Lékař - Zubař
Charita
Pošta
Jízdní řády
Sběrový dvůr

Důležitá
tel. čísla


Záchranná služba


Pohotovost

Uh.Hradiště

Kyjov


Hasiči


Tísňové volání


Policie ČR


Policie Buchlovice
Policie Buchloviceprap. M.Zelinka
974 678 760Protikorupční linkaProtikorupční linka